Otázka:

Pri skloňovaní mesta Lurdy nachádzam rozličné tvary: z Lurdov, z Lúrd, v Lurdoch, v Lurdách, nad Lurdami. Ako je to správne?

Heslá:

Lurdy

Odpoveď:

Názov francúzskeho pútnického mestečka Lurdy je v slovenčine mužského rodu a skloňuje sa takto: Lurdy – G z Lúrd,D k Lurdom, A navštíviť Lurdy, L v Lurdoch, I za Lurdami.


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lurdy