Otázka:

Chcela by som sa poradiť o správnej podobe psychologického termínu, ktorý sa používa v dvoch podobách – neurotizmus aj neuroticizmus.

Heslá:

neuroticizmus, neurotizmus

Odpoveď:

Vyhľadávanie v korpuse textov potvrdzuje, že v jazykovej praxi sa vyskytujú oba výrazy – neurotizmus aj neuroticizmus. Odporúčame Vám používať podobu neuroticizmus, ktorá sa uvádza v slovníkoch cudzích slov, v Slovníku súčasného slovenského jazyka i v Slovensko-anglickom slovníku medicíny (1997) a Lexicone medicum (1988).


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neuroticizmus