Otázka:

Akú predložku mám uprednostniť v spojení "potreby dokumentovania činnosti"?

Heslá:

pre potreby

Odpoveď:

 

Popri predložke na sa v účelovom význame v ustálených prípadoch používa aj predložka pre, napr. chovať pre krásu, potreby pre domácnosť (podrobnejšie v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle pre aj na www.juls.savba.sk). V spojení na/pre potreby dokumentovania činnosti odporúčame uprednostniť predložku na. 

 


Otázka z 15. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pre potreby