Otázka:

Je vo vete "Prvotné vyšetrenie a bezprostredné ošetrenie poškodenia očí laserom u letových posádok" správne použitá predložka u, ktorá sa používa s názvami osôb?

Heslá:

predložka u - zreteľový význam

Odpoveď:

 

 

Predložkou sa vyjadruje zreteľ spravidla iba pri životných osobných podstatných menách (t. j. pri pomenovaniach osôb) a pri podstatných menách, ktorými sa pomenúvajú skupiny osôb, ako napr. verejnosť, osadenstvo, spoločenstvo, kolektív, združenie, obyvateľstvo, publikum, personál posádka. V spojení Prvotné vyšetrenie a bezprostredné ošetrenie poškodenia očí laserom u letových posádok sa správne použila predložka u.


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predložka u - zreteľový význam