Otázka:

Ako sa skloňuje názov poľského mestečka Saki, ktoré je zakončené na mäkké i? Môžem povedať, že niekto pochádza zo Sák?

Heslá:

Saki, Helsinki, Fakui, Inari, Poti, Tbilisi, Skutari, Rimini, Nairobi, Miami

Odpoveď:

 Z názvov cudzích miest zakončených na samohlásku zapísanú písmenom i je ženského rodu zrejme iba názov Helsinki, ktorý sa skloňuje ako pomnožné podstatné meno ženského rodu (z Helsínk, k Helsinkám, v Helsinkách, za Helsinkami). Väčšina názvov, ktoré majú v grafickej podobe na konci písmeno i, je v slovenčine stredného rodu a neskloňuje sa. Nesklonné sú v slovenčine názvy miest Fakui (Japonsko), Inari (Fínsko), Poti, Tbilisi (Gruzínsko), Skutari (Turecko), Rimini (Taliansko), Nairobi (Keňa), Miami (USA). Aj názov poľského mestečka Saki Vám odporúčame používať ako nesklonné podstatné meno stredného rodu (napr. pochádzal zo Saki, vyrastala v Saki, neďaleko Saki). Podobné nesklonné názvy sa často používajú spolu so všeobecným podstatným menom ako mesto, mestečko, lokalita a pod., ktorým sa vyjadruje pád, napríklad pochádzal z mestečka Saki, vyrastala v lokalite Saki, neďaleko mestečka Saki.


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Saki