Otázka:

Aký slovný druh je názov vrchu Osobitá?

Heslá:

substantivizované adjektívum, Osobitá, zápisné, cestovné, stočné, hádzaná, hudobná, polnočná

Odpoveď:

 

 

Geografický názov vrchu v Západných Tatrách Osobitá je substantivizované adjektívum, čiže pôvodné prídavné meno, ktoré nadobudlo charakter podstatného mena. Nepomenúva sa ním vlastnosť, ale vec (geografický objekt), pričom si však toto substantívum zachovalo adjektívne skloňovanie podľa vzoru pekný (pekná), t. j. schádzam z Osobitej, mierim k Osobitej, vidím Osobitú, písali o Osobitej, za Osobitou.

            Substantivizované adjektíva – pôvodné prídavné mená, ktoré prešli k podstatným menám – sú napríklad aj niektoré mužské priezviská (Jesenský, Dlhý) a všetky prechýlené ženské priezviská (Jesenská, Dlhá aj Jarošová, Koreňová), názvy osôb ako vedúci, domáca, či substantíva typu zápisné, cestovné, stočné, hádzaná, hudobná, polnočná a pod.


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu substantivizované adjektívum