Otázka:

Je pravda, že slovo šedý je nespisovné?

Heslá:

šedý, sivý, jednotvárny, nevýrazný, šedivý.

Odpoveď:

 

Prídavné meno šedý sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) nehodnotí ako subštandardný, čiže nespisovný výraz, uvádza sa pri ňom len informácia, že za vhodnejšie sa považujú podľa významu, ktorý chceme vyjadriť, ekvivalenty sivý alebo jednotvárny, nevýrazný, šedivý.


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šedý