Otázka:

Je slovo akonáhle spisovný výraz?

Heslá:

akonáhle, len čo, sotva, hneď ako

Odpoveď:

 

 

Podraďovacia spojka akonáhle sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) s platnosťou kodifikačnej príručky hodnotí ako subštandardný, a teda nespisovný výraz. V najnovšom normatívnom Slovníku súčasného slovenského jazyka sa spojka akonáhle síce neoznačuje vyslovene ako subštandardný výraz, vo výklade heslového slova sa však uvádza, že vhodnejšie sú ekvivalenty len čo, sotva, hneď ako, ktoré Vám odporúčame uprednostňovať.


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu akonáhle