Otázka:

Ako sa správne oslovuje majiteľka domu - pani domáca alebo pani domu?

Heslá:

pani domáca, pani domu

Odpoveď:

 

 

Majiteľku domu možno osloviť pani domáca (pozri heslo domáci v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, aj heslo domáca v Slovníku súčasného slovenského jazyka, a – g, 2006; oba slovníky sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Jazykovo správne je aj spojenie pani domu, ktoré sa v jazykovej praxi takisto používa na označenie majiteľky domu, ale nie vo funkcii oslovenia (porov. Pani domáca, priviezli sme vám uhlie, ale nie Pani domu, priviezli sme vám uhlie).


Otázka z 12. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 12. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pani domáca