Otázka:

Ako mám v súvislom texte uviesť meno a adresu? Môže byť: Pán Jožko Mrkvička nar. 1. 1. 1950, bytom Banská Bystrica 97 401 M. Rázusa 15?

Heslá:

osobné údaje, bydlisko

Odpoveď:

 

V adrese bydliska sa ustálene uvádza najprv názov ulice a za ním názov obce. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, Vám odporúčame uvádzať v takejto podobe: Pán Jožko Mrkvička, nar. 1. 1. 1950, bytom Ulica M. Rázusa 15, 97 401 Banská Bystrica. Jednotlivé údaje o narodení a bydlisku sa oddeľujú čiarkami.


Otázka z 12. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 12. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osobné údaje