Otázka:

Ako sa pomenúvajú konštrukcie typu Ľúbiť ju ľúbim alebo Byť sme tam boli?

Heslá:

Ľúbiť ju ľúbim, Byť sme tam boli, vytýčený vetný člen, vytýčený infinitív

Odpoveď:

 

 

V Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 710) sa neurčitok v podobných spojeniach hodnotí ako vytýčený infinitív. Poznáme síce najmä typy vytýčených vetných členov, na ktoré sa odkazuje ukazovacím zámenom, napr. Žalovať, na to by ťa bolo!, Rozbíjať, áno rozbíjať, na to ste vy majstri, ale v Morfológii sa uvádza aj príklad: Pomyslieť sa len pomyslí, ale žije sa – ako predtým. Vytýčený vetný člen je aj vo vetách Ľúbiť ju ľúbimByť sme tam boli, ktoré majú expresívne zafarbenie a stretávame sa s nimi predovšetkým v hovorovom prejave a v beletrii. 


Otázka z 12. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 12. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ľúbiť ju ľúbim