Otázka:

Je správne prídavné meno srdcovo-cievny alebo srdcovocievny?

Heslá:

srdcový, cievny, srdcovocievny, srdcovo-cievny

Odpoveď:

Spisovné sú obe prídavné mená, ale majú mierne odlišný význam. Prídavné meno srdcovocievny je odvodené od slovného spojenia srdcová cieva, prídavné meno srdcovo-cievny súvisí so srdcom a cievami, teda so slovným spojením srdcový a cievny.


Otázka z 25. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu srdcový