Otázka:

Oddeľuje sa osobné meno od názvu rehoľnej spoločnosti čiarkou?

Heslá:

rehoľné skratky

Odpoveď:

I keď rehoľná skratka uvádzaná za menom nie je v úplne rovnakej pozícii ako skratka akademického, pedagogického či iného titulu (čiže v pozícii prístavku, ktorý sa oddeľuje čiarkou), ale ide o prostriedok vyjadrený tzv. genitívom príslušnosti (k reholi, kongregácii a pod.), pre lepšiu zrozumiteľnosť a čitateľnosť písaného textu je vhodné vyčleniť túto skratku čiarkou.


Otázka z 25. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rehoľné skratky