Otázka:

Ak sa ja ako žena na niečom dohodnem s manželom, teda mužom, môžem povedať "Sme dohodnuté" alebo musí byť "Sme dohodnutí"?

Heslá:

muž a žena sú dohodnutí, zhoda v rode

Odpoveď:

 

 

Keď hovoríme o dvoch osobách odlišného rodu (napr. muž a žena, muž a dieťa), prípadne o osobe mužského rodu a o zvierati (poľovník a pes), pre slovesné tvary je gramaticky určujúce mužské osobné podstatné meno. Povieme Otec a mama boli nadšení (ale Mama a babka boli nadšené), Otec aj dieťa boli unavení (ale Deti boli unavené), Poľovník a jeho pes ostali zaskočení (ale Psy ostali zaskočené). To isté platí aj pre vetu Sme dohodnutí s nevyjadreným podmetom my, ak z predchádzajúceho kontextu alebo zo situácie je zrejmé, že účastníkmi dohody sú muž a žena. V takýchto prípadoch sa používa mužský rod ako zástupný.  


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu muž a žena sú dohodnutí