Otázka:

Neviem, prečo sa namiesto slovesa dobývať začalo používať sloveso dobýjať. Nemali by ste si posvietiť na tento novodobý nešvár?!

Heslá:

dobývať, dobýjať

Odpoveď:

 

 

Nie je pravda, že by v prípade nedokonavého tvaru slovesa dobyť dobýjať išlo o novotvar a nemožno hovoriť ani o "jazykovom nešváre". Túto podobu nájdete už v 1. zväzku Slovníka slovenského jazyka z roku 1959 aj s odkazom na Kalinčiaka: dobýjať Viedeň. Je síce pravda, že autori tohto slovníka označili slovo dobýjať vo vojenskom význame („zmocňovať sa niečoho, vojensky, bojom, mocou niečo zaberať“) ako zastarané, no už v Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 1989 možno pozorovať obrat v hodnotení slov dobýjať dobývať: Pri slovese dobyť („1. ovládnuť mocou,zmocniť sa: dobyť kasárne, dobyť mesto útokom; 2. kniž. získať, dosiahnuť dobyť víťazstvo, dobyť politickú moc“) sa uvádzajú oba nedokonavé tvary ako rovnocenné. Pri slovese dobývať, ktoré sa uvádza ako samostatné heslo, je základný význam „ťažiť, dolovať: dobývať soľ, striebro, uhlie“ a v spojeniach ako dobývať pevnosť, dobývať srdce ženy sa sloveso dobývať kvalifikuje ako knižný výraz, synonymum štylisticky neutrálneho slova dobýjať. V podobnom duchu sa spracúvajú slová dobývať dobýjať aj v novších vydaniach Krátkeho slovníka slovenského jazyka a v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006).


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dobývať