Otázka:

Ako sa správne nazýva herec, ktorý dabuje filmy?

Heslá:

dabingový herec, dabér

Odpoveď:

 

 

Osoba, ktorá nahovára dialógy v inom jazyku, sa zvyčajne nazýva dabingový herec (dabingová herečka) a možno ju označiť aj činným príčastím dabujúci (dabujúca). Novšie sa používa aj podstatné meno dabér, ktoré vzniklo spojením základu dab- a prípony -ér. Pri tvorení tohto slova sa uplatnil pomerne produktívny slovotvorný typ, ktorým sa od cudzích odvodzovacích základov tvoria názvy osôb vykonávajúcich určitú činnosť, napr. maskér, reportér, asfaltér, montér, dablér (= náhradník). Slovo dabér s výkladom „osoba, obyč. herec, ktorá nahovorí na základe preloženého textu a podľa filmového obrazu dialógy a text filmu z cudzieho jazyka do cieľového jazyka krajiny, v ktorej sa dielo uvádza“ nájdete aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv., písm. a – g, 2019).

 


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dabingový herec