Otázka:

Správne je spojenie stanovených čísel alebo stanovených čísiel?

Heslá:

číslo - čísel/čísiel

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno číslo má v genitíve množného čísla dvojtvar čísel aj čísiel. Môžete sa o tom presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu alebo v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorého elektronickú podobu nájdete na internete na www.juls.savba.sk. Správne sú obe spojenia: stanovených čísel aj stanovených čísiel.


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu číslo - čísel/čísiel