Otázka:

Na internetovej stránke som našla výzvu pre používateľov: Boli ste spokojný? Ohodnoťte nás. Nemalo tam byť Boli ste spokojní?

Heslá:

Boli ste spokojný, Boli ste spokojní, vykanie, mužský rod ako zástupný

Odpoveď:

 V podobných textoch sa môže používať množné číslo, ktorým sa obraciame na viac adresátov (používateľov) naraz, t. j. Boli ste spokojní? Ohodnoťte nás, ale môže sa použiť aj vykanie, ktorým sa obraciame na jedného adresáta (na toho, kto text práve číta), pričom mu na znak úcty vykáme. Otázka v podobe s ypsilonom Boli ste spokojný? zodpovedá vykaniu osobe mužského rodu, žene vykáme Boli ste spokojná? Keďže v slovenčine sa v komunikácii používa mužský rod aj ako zástupný, pričom adresátom môže byť muž i žena (napr. keď nevieme, či konečným adresátom je muž alebo žena alebo predpokladáme, že text budú čítať muži aj ženy), nemožno považovať otázku v grafickej podobe Boli ste spokojný? vyslovene za nesprávnu, hoci v takomto prípade by sme uprednostnili množné číslo, v ktorom sa však takisto používa mužský rod ako zástupný, t. j. Boli ste spokojní? Ohodnoťte nás. (Keby sme sa obracali výlučne na ženy, v množnom čísle by sa použil tvar Boli ste spokojné? Ohodnoťte nás.)


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Boli ste spokojný