Otázka:

Neviem, či som v tejto vete správne oddelil prechodník "tiahnucej" čiarkou: Vďaka svojej geografickej dispozícii, tiahnucej sa od severného biómu tajgy až po subtropické ostrovy vo Filipínskom mori, a klíme bohatej na zrážky má Japonsko dostatok vlahy, čo naskytá vhodné podmienky pre bohatú vegetáciu.

Heslá:

príčastie, prechodník, tesný a voľný prívlastok

Odpoveď:

 

 

Slovesný tvar tiahnucej sa nie je prechodník, ale činné príčastie prítomné. Na porovnanie, prechodník od slovesa tiahnuť sa má tvar tiahnuc sa (napr. vo vete Jedna /cesta/ pokračuje lesom rovno ďalej, druhá si to mieri cez lúky napravo, tiahnuc sa pekným údolím medzi dvoma hrebeňmi).

            Na rozdiel od rozvitého prechodníka, ktorý sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) vyčleňuje čiarkami, príčastie vo vete, na ktorú sa spytujete, je súčasťou rozvitého postponovaného prívlastku, ktorý môže byť buď tesný (významovo úzko spätý s nadradeným vetným členom, za ktorým stojí a ktorý rozvíja), alebo voľný (významovo nie je až tak úzko spätý s nadradeným vetným členom, možno ho vynechať bez toho, že by sa zásadnejšie zmenil význam vety). Tesný prívlastok sa nevyčleňuje čiarkami, voľný prívlastok sa vyčleňuje čiarkami. Hranice medzi tesným a voľným prívlastkom však nie sú zreteľné, niekedy záleží na autorovi, ako danú konštrukciu s prívlastkom posúdi a zapíše (s čiarkami alebo bez čiarok). Viac si o tejto problematike môžete prečítať v našej internetovej jazykovej poradni na stránke jazykovaporadna.sme.sk, keď si do vyhľadávania zadáte výraz tesný prívlastok alebo voľný prívlastok.

            Aj vo Vašom súvetí prichádzajú do úvahy obe interpretácie syntaktického vzťahu, ale vzhľadom na to, že po vynechaní prívlastku tiahnucej sa od severného biómu tajgy až po subtropické ostrovy vo Filipínskom mori sa význam súvetia v podobe Vďaka svojej geografickej dispozícii a klíme bohatej na zrážky má Japonsko dostatok vlahy, čo poskytuje (nie naskytá) vhodné podmienky pre bohatú vegetáciu v podstate nezmení, možno rozvitý postponovaný prívlastok vo Vašom súvetí považovať za voľný prívlastok a vyčleniť ho čiarkami, tak ako ste to urobili.


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu príčastie