Otázka:

Je pravda, že v súčasnosti sa má používať len slovo oxid a že slovo kysličník je nespisovné?

Heslá:

oxid, kysličník

Odpoveď:

 

 

Z jazykového hľadiska sú slová oxid aj kysličník obe správne a zodpovedajú spisovnej slovenčine. Slovo oxid je však oficiálny odborný termín, ktorý sa záväzne používa v odbornej sfére, kde sa vyžaduje terminologicky presné vyjadrovanie. Slovo kysličník stratilo platnosť odborného termínu už v 80. rokoch minulého storočia (prijatie slova oxid za odborný termín bolo motivované najmä snahou o internacionalizáciu chemickej terminológie), ale naďalej sa používa v hovorovej a neodbornej komunikácii.


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu oxid