Otázka:

Aká číslovka je slovo piatykrát?

Heslá:

patykrát, číslovky

Odpoveď:

 

 

Slovo piatykrát je radová násobná príslovková číslovka. To znamená, že sa ňou vyjadruje poradie násobenia a má tvar príslovky. Rovnakú slovnodruhovú klasifikáciu má aj číslovka piaty raz, ktorá sa píše v takejto dvojslovnej podobe.

            Slovnodruhová klasifikácia sa uvádza pri heslových slovách v slovníkoch slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ste si mohli vyhľadať aj číslovky ako prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatykrát.


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu patykrát