Otázka:

Niekde som čítala, že slovo mýtus súvisí etymologicky s anglickým slovom mist (hmla). Je to pravda?

Heslá:

mýtus, mist

Odpoveď:

 

 

Slovo mýtus nemá spoločný etymologický základ s anglickým slovom mist, ktorým sa vyjadrujú významy ako „hmla, opar, hmlistý závoj“.

            Podľa Stručného etymologického slovníka slovenčiny (2015), ktorého autorom je slovenský etymológ Ľubor Králik, slovo mýtus, ktoré sa v slovenčine používa od 19. storočia, má pôvod v latinskom výraze mȳthus, čo je prevzatie z gréckeho výrazu mȳthos s významom „slovo, reč; rozprávanie, (vymyslený) príbeh“.

            Podobne sa vykladá etymológia anglického výrazu myth v anglických etymologických slovníkoch, napríklad v Online Etymology Dictionary sa stránke https://www.etymonline.com/search?q=myth. Do angličtiny sa slovo myth dostalo cez francúzštinu (franc. mythe).

            V tom istom anglickom slovníku nájdete aj výklad etymológie anglického slova mist, ktoré má pôvod v pragermánskom slove mikhstaz súvisiacom pravdepodobne so staroindoeurópskym základom meigh- „močiť“.


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mýtus