Otázka:

Môžem povedať: Takto môže vyzerať vodopád zjari? Alebo je správne len na jar?

Heslá:

z jari, na jar

Odpoveď:

 

 

V súvislosti s pomenovaním ročného obdobia jar je v slovenčine ustálený aj výraz z jari, ktorý nájdete pri hesle jar v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. Predložkový výraz z jari má takúto dvojslovnú podobu a vyjadruje sa ním význam „včas na jar“. Ten istý význam sa vyjadruje aj príslovku zjari, ktorú síce nenájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ale uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu (2013). Oba varianty – z jari aj zjari – zodpovedajú spisovnej slovenčine, používajú sa v súčasnej jazykovej praxi a majú rovnaký význam. Správna je veta v podobe Takto môže vyzerať vodopád z jari aj Takto môže vyzerať vodopád zjari.

 

 

 

 

 

 

 


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu z jari