Otázka:

Je spisovné slovo subkontramovanie? Čo znamená?

Heslá:

subkontramovanie, subkontrahovanie

Odpoveď:

Slovo subkontramovanie sme nenašli v Slovníku cudzích slov (ani v najnovšom, ani v starších vydaniach). Odporúčame Vám overiť si správnosť podoby tohto slova u autora textu. Je možné, že ide o nesprávny prepis slova subkontrahovanie vo význame „čiastkové dodávanie, subdodávanie“.

 


Otázka z 12. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu subkontramovanie