Otázka:

Je synonymom slova osadiť slovo položiť? Znamená spojenie osadiť kontajner pevne ho prichytiť alebo len voľne položiť na zem?

Heslá:

osadiť, položiť, osadiť kontajner, pripevniť

Odpoveď:

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) sloveso osadiť má druhý význam „upevniť na patričné miesto, do správnej polohy ap.“. Jedným z významov slovesa upevniť je podľa citovaného slovníka aj „pripevniť“ a sloveso pripevniť má význam „pevne pripojiť, prirobiť, upevniť“. Sloveso položiť má podľa toho istého slovníka tieto významy: 1. „dať na nejaké miesto“, 2. „zložiť, odložiť (nabok)“, 3. „zložiť, zabiť, premôcť“, 4. „určiť, stanoviť“, 5. „(byť) položený (byť) umiestnený“. Na základe uvedených významov nemožno slovné spojenia osadiť kontajnerpoložiť kontajner považovať za synonymá. Spojenie osadiť kontajner znamená upevniť kontajner na určité miesto. Všetky uvedené slovesá a ich významy nájdete na stránke slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osadiť