Otázka:

Môžem použiť prídavné meno malý v spojení so zdrobneninou?

Heslá:

malý, zdrobnenina, malý chlapček, malá mačička

Odpoveď:

Zdrobneniny označujú malé alebo drobné veci, zvieratá či osoby, napr. stromček – malý strom, žabka – malá žaba, žiačik – malý žiak, alebo môžu mať expresívne zafarbenie: napr. slovom žabka sa pomenúva mladšie dievča. Prídavné meno malý možno používať aj v spojení so zdrobneninami označujúcimi malé osoby, zvieratá alebo veci: malý chlapček, malá mačička, malé skielko.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu malý