Otázka:

Aký je slovenský názov lesného územia Hambacher Wald?

Heslá:

Hambacher Wald, Hambacher Forst, Hambašský les

Odpoveď:

 

Názov geografického územia v Nemecku Hambacher Forst/Hambacher Wald má v slovenčine ekvivalent Hambašský les.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hambacher Wald