Otázka:

Ako sa skloňuje meno nemeckého matematika, ktorého krstné meno je Gottlob a priezvisko Frege?

Heslá:

Gottlob Frege, vzor chlap, vzor kuli

Odpoveď:

 

Meno Gottlob sa skloňuje podľa vzoru chlapGottlob, (od) Gottloba, Gottlobovi, Gottloba, (o) Gottlobovi, (s) Gottlobom a priezvisko Frege sa skloňuje podľa vzoru kuliFrege, (od) Fregeho, Fregemu, Fregeho, (o) Fregem, (s) Fregem.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Gottlob Frege