Otázka:

Ako sa správne píše slovo switch/svič, ktoré sa používa v oblasti informatiky?

Heslá:

switch

Odpoveď:

Mnohé prevzaté slová sa zvyčajne skôr či neskôr adaptujú. Najčastejšie sa pôvodná grafická podoba prispôsobí slovenskému pravopisu podľa viac či menej originálnej výslovnosti. To, či sa cudzie slovo adaptuje a s akým časovým odstupom, závisí od viacerých faktorov, napríklad od jeho frekvencie v slovenčine, od oblasti, v ktorej sa používa (talianske hudobné termíny si väčšinou zachovávajú pôvodnú podobu), od toho, či už máme v slovenčine podobné cudzie slovo, podľa ktorého možno uplatniť analógiu. Napr. k slovám hardvérsoftvér, ktorých adaptácia trvala dlhšie, pribudlo slovo malvér (pôvodne písané malware). Existujú však aj slová, ktoré sa slovenskému pravopisu nikdy neprispôsobili a zachovali si pôvodnú podobu – porov. slovo outsider.

Slovo switch sa v súčasnosti používa iba v originálnej podobe, na používanie zdomácnenej podoby svič sme našli len päť dokladov. Adaptácia je často dlhodobejší proces, väčšinou nejaký čas fungujú popri sebe varianty – cudzie slovo sa používa v pôvodnej aj v zdomácnenej podobe, kým sa napokon neustáli iba zdomácnená podoba. Nemožno vylúčiť, že v budúcnosti sa slovo switch adaptuje, v súčasnosti ho však odporúčame používať v anglickej podobe alebo ho nahradiť domácim slovom prepínač, ktoré sa v oblasti informatiky používa ako jeho ekvivalent.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu switch