Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo macko?

Heslá:

macko

Odpoveď:

Zvieracie podstatné mená zakončené na -o sa skloňujú podľa vzoru chlap aj v množnom čísle a v nominatíve plurálu majú príponu -ovia. Podstatné meno macko, hoci ide o pomenovanie zvieraťa, sa teda skloňuje v jednotnom aj v množnom čísle ako životné podstatné meno: sg. N macko, G (od) macka, D mackovi, A macka, L (o) mackovi, I (s) mackom; pl. N mackovia, G mackov, D mackom, A mackov, L mackoch, I mackami.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu macko