Otázka:

Prečo sa Kľakovská dolina po novom nazýva Kľacká dolina?

Heslá:

Kľakovská dolina

Odpoveď:

Prídavné meno kľacký je pravidelne utvorené od názvu Kľak. Názov doliny, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Handlová v okrese Prievidza, sa uvádza aj v zozname štandardizovaných názvov dolín, priesmykov a sediel, ktorý vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, v podobe Kľacká dolina. V spomínanom zozname sa uvádza aj názov Kľačianska dolina, ktorým sa pomenúva dolina nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Turčianske Kľačany. Názov Kľakovská dolina, ktorý spomínate, sme nenašli v nijakom zozname štandardizovaných názvov. Takáto podoba môže vychádzať z miestneho úzu.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kľakovská dolina