Otázka:

Dochádza pri dvojhláske ô v spojení s predložkou k vokalizácii?

Heslá:

ô

Odpoveď:

Pred dvojhláskou ô sa predložka nevokalizuje – v ôsmej triede, v ôsmom storočí, v ôsmackej učebnici, v ôstí –, pretože výslovnosť dvojhlásky ô je [ŭo], nie [vo].


Otázka z 01. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ô