Otázka:

Ako je správne: zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom alebo zovretá ruka so skrčeným ukazovákom?

Heslá:

pokrčený, skrčený

Odpoveď:

 

 Obe prídavné mená pokrčený aj skrčený zodpovedajú spisovnej slovenčine a majú rovnaký význam „ohnutý“. V spojení, ktoré ste uviedli, možno použiť prídavné meno pokrčený aj prídavné meno skrčený.


Otázka z 13. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pokrčený