Otázka:

Slová napísaný, čítaný, pečený sú trpné príčastia alebo prídavné mená?

Heslá:

napísaný, čítaný, pečený, trpné príčastie/prídavné meno

Odpoveď:

 

 

Slová napísaný, čítaný, pečený môžu byť trpným príčastím aj prídavným menom, záleží na tom, v akom význame, resp. v akom spojení sa použijú. Napríklad v spojeniach text bol napísaný v 17. storočí, Božie slovo bolo čítané ako základ pre kázeň či bôčik s kosťou musí byť pečený pomaly sú trpné príčastia, kým v spojeniach poslanec prečítal napísaný prejav, Dominik Dán je čítaný autor na obed sme mali pečený bôčik so zemiakmi ide o prídavné mená.


Otázka z 13. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu napísaný