Otázka:

Aká predložka sa používa so slovom vyškolený? Akú predložku mám použiť v tejto vete - Všetci prekladatelia, ktorí sú vybraní na rozsiahle projekty, sú vyškolení na používanie nástrojov CAT a môžu ich používať v našich priestoroch?

Heslá:

vyškolený

Odpoveď:

 

V spojení so slovom vyškolený sa používa predložka na, napr. vyškolený na obsluhu počítačov, vyškolený na opravu prístrojov, predložka v, napr. vyškolený v poskytovaní prvej pomoci, vyškolený vo viacerých odbornostiach, alebo predložka za, napr. vyškolený za asistenta.

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, odporúčame použiť predložku na – Všetci prekladatelia, ktorí sú vybraní na rozsiahle projekty, sú vyškolení na používanie nástrojov CAT a môžu ich používať v našich priestoroch.

 


Otázka z 27. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyškolený