Otázka:

V slogane na jedno pivo sa píše: Tak horký, ako má byť. Je táto formulácia správna?

Heslá:

taký horký

Odpoveď:

 

 

Pred prídavným menom sa používa tvar ukazovacieho zámena taký, napr. také dobré, taká lahodná, taký lacný, také jednoduché, ktorým sa ukazuje na mieru vlastnosti. Slovo tak je príslovkové ukazovacie zámeno, používa sa pri ukazovaní na spôsob alebo mieru deja či stavu a viaže sa s príslovkami, napríklad tak dobre, tak neskoro, tak veľmi, tak krásne, tak jednoducho. Slogan s prídavným menom horký má mať správnu podobu Taký horký, ako má byť.


Otázka z 29. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu taký horký