Otázka:

Je správne spojenie "dozvedel som sa to cez telefón (cez internet)"?

Heslá:

cez telefón, cez internet

Odpoveď:

 

 

Predložka cez sa okrem iných významov používa aj vo význame „spôsob, prostriedok, prostredníctvo“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, s. 86, 4. význam pri predložke cez, cezo). Tento význam sa uplatňuje aj v spojeniach dozvedieť sa cez telefón, cez internet. Prirodzene, správne je aj spojenie dozvedieť sa prostredníctvom telefónu, a v súvislosti s internetom aj dozvedieť sa na internete, vďaka internetu, pomocou internetu a pod.


Otázka z 17. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cez telefón