Otázka:

V preklade by som potrebovala použiť tvar ženského podstatného mena od slova životopisec, ale v slovníkoch sa ženská podoba neuvádza. Vedeli by ste mi poradiť?

Heslá:

životopisec - životopiskyňa

Odpoveď:

 

 

Od názvov osôb mužského rodu zakončených na -ec sa tvoria ženské podoby príponou -kyňa, napr. letec – letkyňa, plavec – plavkyňa, strelec – strelkyňa, znalec – znalkyňa. Od mužského podstatného mena životopisec možno utvoriť ženskú podobu životopiskyňa. V jazykovej praxi sa tento výraz používa len zriedkavo, ale je správne utvorený a v korpuse Omnia Slovaca III Maior sme našli napríklad takýto doklad: Linda Hamalian, jeho životopiskyňa, uviedla, že prekladajúc dielo poetiek z Číny a Japonska odhaľuje premenu srdca a mysle.

Ženu, ktorá sa zaoberá písaním životopisov, Vám odporúčame nazývať životopiskyňa. Ak sa Vám toto pomenovanie nepáči, môžete použiť opisné pomenovanie v podobe autorka životopisov.


Otázka z 17. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu životopisec - životopiskyňa