Otázka:

Je správne spojenie "50 ml naviac"?

Heslá:

naviac, navyše

Odpoveď:

Príslovka naviac sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný, t. j. nespisovný výraz, jej spisovný ekvivalent je príslovka navyše. Vhodným spisovným ekvivalentom nespisovného spojenia 50 ml naviac je spojenie 50 ml navyše alebo o 50 ml viac.

 


Otázka z 17. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu naviac