Otázka:

Často počúva oslovenie panie poslankyne. Nemá byť správne pani poslankyne?

Heslá:

pani, panie, panie poslankyne

Odpoveď:

 

 

Spojenie panie poslankyne v oslovení je jazykovo správne a zodpovedá spisovnej slovenčine. Podstatné meno pani sa skloňuje, keď sa používa samostatne, napríklad zhováral som sa s jednou paňou (nie s jednou pani), poznám tú paniu (nie tú pani), dve panie pristúpili k dievčine a ponúkli jej pomoc a pod. Pred menom, titulom či funkciou sa podstatné meno pani neskloňuje, napr. privítajme pani doktorku Molnárovú, spýtaj sa pani učiteľky, pôjdeme za pani Kováčovou a pod. V nominatíve množného čísla sa však ustálene používa okrem podoby pani učiteľky, pani poslankyne i podoba panie učiteľky, panie poslankyne. V ostatných pádoch množného čísla sa pred menom, funkciou alebo titulom používa iba nesklonný tvar pani, napr. bez pani poslankýň, s pani poslankyňami.


Otázka z 17. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu pani