Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie ženské meno Amisha?

Heslá:

Amisha, skloňovanie cudzích ženských mien

Odpoveď:

             Pri zaraďovaní cudzích mien do slovenských skloňovacích vzorov sa prihliada na výslovnosť. Keďže ste pri cudzom ženskom mene Amisha neuviedli výslovnosť, vychádzame z predpokladu, že dvojica písmen sh sa číta ako š a zvuková podoba mena je [amiša], čím sa toto meno zaraďuje k ženským menám ako Dáša, Miša, Táňa, Soňa, Alica, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ulica.

Meno Amisha sa preto v jednotnom čísle skloňuje takto: N Amisha, G (bez) Amishe, D (k) Amishi, A (vidím) Amishu, L (o) Amishi, I (s) Amishou. 


Otázka z 17. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Amisha