Otázka:

Chcela by som si overiť spisovnosť slova norítko, ktoré používajú rybári.

Heslá:

norítko, noridlo, lopatka

Odpoveď:

 

 

Prípona -tko je typická pre češtinu a v kontexte spisovnej slovenčiny sa považuje za neústrojnú. Názvy nástrojov od slovies sa v slovenčine tvoria príponou -dlo, napr. dúchadlo, škrabadlo, krájadlo, počítadlo, pečatidlo, umývadlo, nosidlo, zdvíhadlo, meradlo, kružidlo, ležadlo, tlačidlo, strúhadlo, hladidlo či krividlo. S príponou -tko máme v spisovnej slovenčine iba podstatné meno pravítko, ktoré sa prevzalo z češtiny a má iný význam ako podstatné meno pravidlo.

            Názov súčasti umelej návnady typu wobler (resp. vobler) zabezpečujúcej ponor, ktorý má v češtine podobu nořítko, sa v slovenských textoch často používa v „poslovenčenej“ podobe norítko. Toto slovo s príponou -tko, ktoré nezodpovedá spisovnej slovenčine, hodnotíme ako výraz z profesionálneho (rybárskeho) slangu. Na používanie zodpovedajúceho spisovného ekvivalentu noridlo či noridielko (zdrobnenina od slova noridlo) v danom význame sme však nenašli ani jeden doklad, z čoho usudzujeme, že tieto výrazy sa v rybárskej terminológii nepoužívajú.

V štylisticky neutrálnom a odbornom prejave Vám odporúčame uprednostňovať pomenovanie lopatka, ktoré sa v rybárskej terminológii používa v rovnakom význame ako slovo norítko. Napr. v návode, ako si vyrobiť návnadu wobler, sa píše: Pílkou vyrežeme drážku na vloženie drôtika a lopatky. Vyrežeme lopatku – ja používam lexan, hrúbky 1mm. Lopatku si vytvoríme takú veľkú, aký hlboký ponor chceme s woblerom dosiahnuť“ (https://www.sportovyrybar.sk/ako-doma-vyrobit-wobler/), alebo na stránke obchodu s rybárskymi potrebami https://www.okfish.sk/vobler-mikado-fishhunter-drone-55cm sa uvádza: Veľmi účinný vobler pre lov rýb najmä na stojatých a mierne tečúcich vodách. Lopatkou s hĺbkou ponoru do 1 m je určený pre lov rýb v strednej časti stĺpca vody, najmä na pomaly tečúcich riekach“.


Otázka z 16. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu norítko