Otázka:

Názov pečiva (žemle) sa píše kaiserka alebo kaizerka?

Heslá:

kaizerka, kajzerka

Odpoveď:

 

 

Pomenovanie pečiva, na ktoré ste sa pýtali, pochádza z nemčiny z názvu Kaiser- Semmel, resp. Kaisersemmel, ktorý sa v slovenčine adaptoval do podoby so z kaizerka i kajzerka. Obe zdomácnené podoby zodpovedajú slovenskému pravopisu, podľa ktorého sa hláska z (nemecké slovo Kaiser sa vyslovuje so z [kajzer]) v slovenčine zapisuje písmenom z, a obe sa uvádzajú v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zv., písm. h – l, 2011), ktorý nájdete na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 16. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kaizerka