Otázka:

Ako má byť napísané na náhrobku: rodina Leibiczerová alebo rodina Leibeczerova? Mužské priezvisko je Leibiczer.

Heslá:

rodina Leibiczerová

Odpoveď:

 

Rodinné pomenovanie utvorené od mužského priezviska Leibiczer má podobu rodina Leibiczerová s dlhým -á, tak ako ženské priezviská v rodine majú podobu (pani/slečna) Leibiczerová. Aj nápis na náhrobku má mať podobu Rodina Leibiczerová s dlhým -á. V rodinnom mene podobne ako v ženskom priezvisku sa dnes už nepociťuje pôvodné privlastňovanie.  Nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena (čia rodina?), ale o podobu mena ako prostriedku identifikácie (ktorá rodina?).

S krátkym -sa píšu iba rodinné pomenovania adjektívneho typu (ktoré majú podobu prídavného mena a skloňujú sa ako prídavné mená podľa vzoru pekný alebo cudzí), a to tam, kde sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, napr.: rodina Krátka, rodina Svieža, rodina Čierna (ale rodina Dvorská, rodina Tichá, rodina Jesenská).


Otázka z 16. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Leibiczerová