Otázka:

V odbornej práci potrebujem použiť výraz influencer. Možno toto slovo považovať za spisovné alebo máme na to nejaké vhodnejšie výrazy?

Heslá:

influencer, influencerka, influencerstvo, influencerský

Odpoveď:

 Anglický výraz influencer ako pomenovanie osoby, ktorá prostredníctvom prezentácie na internetových sociálnych sieťach ovplyvňuje komunitu svojich sledovateľov, sa prevzal v takejto podobe aj do slovenčiny. Výraz influencer (výslovnosť [influenser]) je v slovenčine pomerne nový a toto slovo zatiaľ nie je lexikograficky spracované vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka. Slovenské ekvivalenty anglického výrazu influencer ako ovplyvňovač, ovplyvňovateľ či mienkotvorca sa však v súvislosti s internetovým influencerom v slovenčine prakticky nepoužívajú a v súčasnosti už možno slovo influencer v danom význame považovať za prevzatie z angličtiny, ktoré sa zaradilo do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny ako odborný termín z oblasti internetovej komunikácie, reklamy a marketingu.

            Slovo influencer v slovenčine je osobné (životné) podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru chlap. Pomenovanie osoby ženského rodu má tvar influencerka a skloňuje sa podľa vzoru žena. Privlastňovací vzťah sa vyjadruje privlastňovacími prídavnými menami influencerov,  influencerkin (ako otcov, matkin), napr. influencerov/influencerkin vplyv,  influencerova/influencerkina zodpovednosť, influencerovo/influencerkino publikum. Odvodené vzťahové prídavné meno má podobu influencerský, napr. influencerský marketing, influencerský trh, influencerský zisk. V jazykovej praxi sa používa aj pomenovanie oblasti činnosti influencera v podobe influencerstvo (podstatné meno stredného rodu, vzor mesto), napr. influencerstvo sa stalo výnosným biznisom alebo influencerstvo funguje skvele aj v detskej kategórii.

                                   


Otázka z 16. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu influencer