Otázka:

Správne má byť hrudníková chrbtica alebo hrudná chrbtica?

Heslá:

hruď, hrudník, hrudníková/hrudná chrbtica, hrudníkové/hrudné stavce

Odpoveď:

 

 

Slovom hrudník sa pomenúva horná časť trupu v tvare koša, slovom hruď sa nazýva predná časť hrudníka s hrudnou kosťou a prsnou svalovinou. Ak vychádzame z uvedených významov, 12 stavcov chrbtice v oblasti hrudníka by sa malo nazývať hrudníkové stavce alebo hrudníková chrbtica, čo zodpovedá aj latinskému názvu. Podľa Anatomického slovníka (autori F. Šimon – J. Danko – J. Artimová – M. Zbrovjan, vydavateľstvo Osveta, Martin, 2015) latinský výraz thoracicus má slovenský ekvivalent hrudníkový a spojenie vertebrae thoracicae sa prekladá ako hrudníkové stavce.

            Spojenie hrudníkové stavce sa uvádza aj v staršej odbornej literatúre, napríklad v Sústavnej anatómii človeka z r. 1979, ktorá slúžila v tom čase ako vysokoškolská učebnica pre lekárske fakulty, ako aj v Anatomickom názvosloví, ktoré spracovala Komisia pre lekársku terminológiu pri Ústave slovenského jazyka SAV v roku 1962.

            Spojenie hrudníková chrbtica nájdete pri hesle chrbtica aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011), ktorý je sprístupnený v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hruď