Otázka:

Je v spojení vzor úradného certifikátu pre hydinu určenú na výrobu bielej hydinovej pečene (foie gras) a hydinu určenú na neskoršiu pitvu správne použitá predložka pre?

Heslá:

pre/na, pitva, vypitvanie

Odpoveď:

 

 

V spojení vzor úradného certifikátu pre hydinu určenú na výrobu bielej hydinovej pečene (foie gras) a hydinu určenú na neskoršiu pitvu sa predložka pre použila správne vo vymedzovacom význame. O tejto problematike si môžete viac prečítať v odborných príspevkoch J. Horeckého Vymedzovací význam predložky pre v slovenčine (Kultúra slova, 1978, č. 2, s. 44 – 46) a Významový vzťah medzi predložkami na a pre (Kultúra slova, 1989, č. 3, s. 84 – 85), ktoré nájdete v elektronickej verzii na našej stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/ks.

Máme však pochybnosti o vhodnosti použitia slova pitva v spojení (pre) hydinu určenú na neskoršiu pitvu (porov. význam slova pitva v Krátkom slovníku slovenského jazyka, resp. aj v Slovníku slovenského jazyka na stránke slovnik.juls.savba.sk). Ak ide o hydinu určenú na odobratie vnútorností, odporúčame Vám použiť spojenie (pre) hydinu určenú na neskoršie vypitvanie.  


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pre/na