Otázka:

Môžete mi potvrdiť, že tieto slová sú zložené? Storočie, dvadsaťsedem, dvadsaťsedemročný, dvanásťkrát. Ak je slovo dvadsaťsedemročný zložené, z koľkých slov sa skladá?

Heslá:

storočie, dvadsaťsedem, dvadsaťjeden, dvadsaťpäť, dvadsaťtisíc, dvadsaťsedemročný, devätnásťkrát

Odpoveď:

 

 

V Morfematickom slovníku slovenčiny (vydala Náuka, Prešov 1999, ďalej MSS) je substantívum storočie spracované ako kompozitum, t. j. zložené slovo, s dvomi koreňovými morfémami st- a -roč-. Takisto číslovka dvadsaťsedem je zložené slovo s dvoma koreňovými morfémami dv- a -sedem (v MSS sa neuvádza konkrétne číslovka dvadsaťsedem, ale uvádzajú sa tam zložené číslovky dvadsaťjeden, dvadsaťpäť dvadsaťtisíc s podobným morfematickým členením). Adjektívum dvadsaťsedemročný pozostáva z troch koreňových morfém, t. j. je utvorené z troch motivujúcich slov.           

Druhá časť násobných čísloviek -krát sa v MSS zaraďuje medzi postfixoidy a násobné číslovky typu devätnásťkrát sa nepovažujú za zložené slová.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu storočie