Otázka:

Číslovka stodvadsaťtri sa píše spolu ako jedno slovo. Píše sa tak aj číslovka stodvadsiatytretí raz?

Heslá:

zložené číslovky, radové číslovky, radové násobné číslovky, stodvadsaťtri, stodvadsiaty tretí raz

Odpoveď:

 

V zložených radových číslovkách sa jednotky píšu oddelene, napr. stodvadsiaty štvrtý účastník alebo stopäťdesiaty tretí pokus. Rovnako sa píšu aj radové násobné číslovky ako stodvadsiaty tretí raz.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zložené číslovky