Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo c/Crossfit?

Heslá:

crossfit, karate, džudo, hokej, futbal, kalanetika, zumba, aerobik, power joga, taekwondo, kung-fu

Odpoveď:

 

 

Názvy športov, cvičení a tréningových metód sa v slovenčine nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. karate, džudo, hokej, futbal, kalanetika, zumba, aerobik, power joga, taekwondo, kung-fu. S malým začiatočným písmenom treba písať aj názov cvičenia crossfit. 


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu crossfit